Menu
Nieuws

Herhaalreceptservice Apotheek Grendel

Met Apotheek Grendel (in het Gezondheidscentrum) is afgesproken dat patiënten die bij onze Huisartsenpraktijk staan ingeschreven automatisch deelnemen aan de Herhaalservice die deze apotheek aanbiedt.

Als u hieraan deelneemt worden uw medicijnen die u dagelijks gebruikt automatisch elke 3 maanden herhaald. Dat scheelt u een telefoontje of bezoek aan de Huisartsenpraktijk.

Mocht u hier niet aan deel willen nemen kunt u dit doorgeven aan de Apotheek.