Menu
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/aHBrYS1ubA%3D%3D/63775b5699c21/huisartsenpraktijk_korteakkeren_06_2022_1_20221118_111550.jpgHuisartsenpraktijk_KorteAkkeren_06_2022

Privacyreglement

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van de privacy en de persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en degene van wie de gegevens zijn heeft bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Privacyreglement

Als patiënt heb je het recht om je dossier in te zien, een uitdraai te vragen en een verzoek te doen om bepaalde gegevens uit je dossier te laten verwijderen. Jouw verzoek kan je aanvragen middels het onderstaande formulier. Dit formulier zal dan met je huisarts worden besproken.

Aanvraag inzage dossier